Ang dating daan lokal ng singapore who is daniel johns dating